Koor Leedvermaak uit Leiden

Wij zijn een meerstemmig Nederlandstalig koor onder leiding van Peter van Marle. Ons koor bestaat uit ± 40 enthousiaste amateurs en zingen met heel veel plezier iedere vrijdagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur in het buurthuis de Stevenshof te Leiden

Read More»

Optredens in grote en kleine setting

Wij kunnen ook een optreden voor u verzorgen met een kleinere setting van 10 tot 12 personen. We treden ook op met een select groepje van ongeveer 10 personen. Erg gezellig en natuurlijk kwalitatief ook zeer goede zang.

Read More»

Nieuwe leden zijn welkom

We kunnen nog steeds nieuwe leden gebruiken. Sopranen en alten maar vooral ook tenoren en bassen. Je mag vrijblijvend 2x komen luisteren of meezingen voordat je besluit of je lid wordt.

Het lidmaatschap bedraagt € 20,00 per maand. U kunt dit bedra

Read More»

Nederlandstalig koor uit Leiden

Kom ook bij ons zingen! Iedereen is welkom om langs te komen bij de repetities elke vrijdagavond.

Contact & boekingen

U kunt het koor Leedvermaak boeken voor optredens. Mail ons voor boekingen of vragen: bestuurleedvermaak@gmail.com. Vergeet u in uw…

Read More

Dirigent en pianist

Rui Braga Simões is een pianist uit Braga (Portugal), wiens professionele activiteit betrekking had op hedendaagse muziekprojecten en de interpretatie en verspreiding van nieuwe muziek door jonge Portugese componisten.  Hij is een van de oprichters van het ensemble Ope(n)ra, gevestigd in Braga.  Hij nam deel aan de Lentefestivals 2021 en 2022, aan concerten gewijd aan […]

Read More »

Nieuw bestuur

Ingaande 1 september 2022 heeft er een wisseling van het koorbestuur plaatsgevonden. De vorige voorzitter Janny Cornelisse moest haar functie neerleggen.Simone Faber is nieuw bestuurslid in de functie van secretaris. Het bestuur is als volgt samengesteld: Voorzitter:             Ineke van den Broek Secretaris:            Simone Faber Penningmeester:  Mart Helfensteyn Zeer gemotiveerd gaat het nieuwe bestuur aan de […]

Read More »