Nieuwe leden zijn welkom

We kunnen nog steeds nieuwe leden gebruiken. Sopranen en alten maar vooral ook tenoren en bassen. Je mag vrijblijvend 2x komen luisteren of meezingen voordat je besluit of je lid wordt.

Het lidmaatschap bedraagt € 20,00 per maand. U kunt dit bedrag maandelijks overmaken naar rekening
NL16 INGB 0006729398 t.n.v. KOOR LEEDVERMAAK.