Nieuw bestuur

Ingaande 1 september 2022 heeft er een wisseling van het koorbestuur plaatsgevonden.
De vorige voorzitter Janny Cornelisse moest haar functie neerleggen.
Simone Faber is nieuw bestuurslid in de functie van secretaris.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter:             Ineke van den Broek

Secretaris:            Simone Faber

Penningmeester:  Mart Helfensteyn

Zeer gemotiveerd gaat het nieuwe bestuur aan de slag.