Koor Leedvermaak uit Leiden

Wij zijn een meerstemmig Nederlandstalig koor onder leiding van Peter van Marle. Ons koor bestaat uit ± 40 enthousiaste amateurs en zingen met heel veel plezier iedere vrijdagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur in het buurthuis de Stevenshof te Leiden

Read More»

Optredens in grote en kleine setting

Wij kunnen ook een optreden voor u verzorgen met een kleinere setting van 10 tot 12 personen. We treden ook op met een select groepje van ongeveer 10 personen. Erg gezellig en natuurlijk kwalitatief ook zeer goede zang.

Read More»

Nieuwe leden zijn welkom

We kunnen nog steeds nieuwe leden gebruiken. Sopranen en alten maar vooral ook tenoren en bassen. Je mag vrijblijvend 2x komen luisteren of meezingen voordat je besluit of je lid wordt.

Het lidmaatschap bedraagt € 20,00 per maand. U kunt dit bed

Read More»

Nederlandstalig koor uit Leiden

Kom ook bij ons zingen! Iedereen is welkom om langs te komen bij de repetities elke vrijdagavond.

Contact & boekingen

U kunt het koor Leedvermaak boeken voor optredens. Mail ons voor boekingen of vragen: inekevdbroek@hotmail.com. Vergeet u in uw…

Read More

Nieuwe dirigent

Peter van Marle Peter van Marle is afgestudeerd aan het conservatorium, in 1982 te Hilversum (orgel) en haalde het diploma “Orgel Dm” met o.a. de bijvakken piano, zang en directie. Van 1993 – 1994 studeerde hij aan het conservatorium te Alkmaar (toetsen) en behaalde het diploma “Post HBO keyboard”. Daarnaast volgde hij verschillende directieopleidingen o.a. […]

Read More »

Nieuw bestuur

Ingaande 1 januari 2017 heeft er een wisseling van het koorbestuur plaatsgevonden. Door gebrek aan tijd is het oude bestuur gestopt. De nieuwe bestuursleden zijn de afgelopen maanden wegwijs gemaakt door de oude bestuursleden. Het bestuur is als volgt samengesteld: Voorzitter:             Janny Cornelisse. Secretaris:            Ineke van den Broek. Penningmeester:  Mart Helfensteyn. Zeer gemotiveerd gaat het […]

Read More »