Nieuw bestuur

Ingaande 1 januari 2017 heeft er een wisseling van het koorbestuur plaatsgevonden.
Door gebrek aan tijd is het oude bestuur gestopt.
De nieuwe bestuursleden zijn de afgelopen maanden wegwijs gemaakt door de oude bestuursleden.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter:             Janny Cornelisse.

Secretaris:            Ineke van den Broek.

Penningmeester:  Mart Helfensteyn.

Zeer gemotiveerd gaat het nieuwe bestuur aan de slag.